Våra tjänster

Vi utför:

  • Projektering och beredning av infrastruktur t.ex. linjebyggnation, kabelförläggning, optokanalisation m.m
  • Nybyggnation och underhåll av infrastruktur t.ex. linjebyggnation, kabelförläggning, optokanalisation m.m.
  • Ställverksarbeten åt industrikunder och energibolag.
  • Elnätservice för industrier och lantbruk
  • Drift- och underhåll av gatubelysning
  • Nyanslutningar och mätarbyten
  • Arbete med spänning (AMS)

Kabelplog för rationellare kabelförläggning

Vi har en banddriven maskin med vibratorplog och fräs. Vi kan förlägga kabel eller optoslang i ett moment. Under de flera år vi plöjt med denna maskin har vi aldrig råkat ut för någon mantelskada.

 

Våra samarbetsparter är bl a Åbergs Entreprenad, Detab, Ekströms Entreprenad, EKS i Valdemarsvik